Bemiddeling in een internationale scheiding

Door de toenemende globalisering is er het laatste decennium een grote toename aan internationale relaties, internationale huwelijken en expat-huwelijken. Als gevolg neemt ook het aantal scheidingen in een internationale context toe.

Een internationale scheiding kan een uitdaging vormen, in het bijzonder wat de regeling voor de kinderen betreft. Ook de relocatie van het vermogen kan voor pijnlijke conflicten zorgen.

Wanneer de beslissing wordt genomen door de ouders om uit elkaar te gaan, kan bemiddeling een elegante oplossing bieden, in het belang van de kinderen.

Het belang van een onderhandelde oplossing is in een internationale context immers nog vele malen groter dan bij een gewone, klassieke scheiding. Bemiddeling laat het toe om sneller en efficiënter tot een regeling te komen. In een internationaal geschil is het niet steeds evident om op korte termijn beslissingen te bekomen via de rechtbank, onder meer gezien de lange oproepingstermijnen en de vele voorwaarden waaraan dient te worden voldaan opdat de rechter zich kan uitspreken over de vragen van de ouders.

Een bemiddelaar met ervaring in een internationale context kan daarom een grote meerwaarde betekenen en met zijn expertise en kennis de ouders begeleiden gedurende het bemiddelingstraject.

Een passende regeling ten behoeve van de kinderen treffen in een internationale context vergt een andere mind-set, een verregaande flexibiliteit én creativiteit van de beide ouders. Bemiddeling biedt meer mogelijkheden om de regeling voor kinderen enigszins creatief in te vullen, zodat een oplossing op maat bereikt kan worden. Een oplossing die zowel de belangen van het kind als die van de ouders dient. Dergelijke creatieve regeling op maat kan doorgaans niet bereikt worden in het kader van een procedure voor de rechtbank.

De rechter zal steeds beperkt zijn door de grenzen die de wet hem oplegt en beschikt doorgaans niet over de nodige ruimte om de noden van het gezin uitgebreid te onderzoeken en zo adequaat in te vullen.

De bemiddeling laat toe om een uitermate concrete invulling te bieden aan de verblijfsregeling, waarbij de ouders voor alle mogelijke hypothesen een regeling op maat kunnen treffen.

Waar zal het kind zijn centrum van voornaamste belangen hebben? Op welke manier worden de verblijfsperiodes met de andere ouder georganiseerd? Wie maakt de verplaatsing en wanneer? Waar vinden de wisselmomenten plaats, wie begeleidt het kind tijdens de reis, enzovoort.

Ook wat de financiële regeling betreft, dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Indien een onderhoudsbijdrage verschuldigd is, zal ook rekening dienen te worden gehouden met de impact van een eventuele wisselkoers, de indexering van de onderhoudsbijdrage, met de levensstandaard van het kind in het land van herkomst of het land waar hij of zij zijn centrum van voornaamste belangen nu zal houden.

Verder dient een passende regeling te worden getroffen over de reiskosten, de kosten van de nanny, eventuele taallessen of een international school enzovoort.

Bemiddeling laat toe om in dit verband discreet te werk te gaan, zonder dat er een verregaande transparantie dient te worden geboden aan de rechter omtrent de financiële situatie van de beide ouders. De ouders beslissen zelf welke financiële regeling zij passend achten en modeleren de regeling zoals zij dit wensen.

Kortom, internationale scheidingen met kinderen brengen extra uitdagingen met zich mee en vereisen een oplossing op maat waarbij de ouders samen op zoek gaan naar de best mogelijke regeling voor hun kinderen.

Dankzij bemiddeling behouden de ouders de controle over hun gezinssituatie en nemen zij samen de beslissing over de wijze waarop de toekomst van het gezin zal worden ingevuld.

Lees hier meer over onze dienstverlening bij internationale echtscheidingen en bemiddelingstrajecten.

Auteur

Julie Borms

Bemiddelaar, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) bemiddeling? Auguste mediation vermijdt dat relatiebreuken of erfeniskwesties uitmonden in kwetsende en traumatische rechtszaken die jarenlang aanslepen. Contacteer ons kantoor in Antwerpen voor een consultatie met een gespecialiseerde bemiddelaar, in zowel binnen- als buitenland.

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen