Werkwijze

De bemiddeling gebeurt in een informele, comfortabele en discrete setting. Elk traject volgt een vaste structuur, zodoende alle partijen weten wat hem of haar te wachten staat. 

1. Inleidend gesprek

Het traject begint met een inleidend gesprek. De bemiddelaar licht de praktische zaken aangaande het traject toe en de inhoud van het bemiddelingsprotocol dat door partijen dient te worden ondertekend. Vervolgens licht de bemiddelaar uitgebreid de verschillende fasen van het bemiddelingstraject toe.

Wij helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen om conflicten te vermijden

2. Formuleren van de standpunten

In het volgende gesprek krijgen alle partijen de tijd en de ruimte om hun standpunten te formuleren en te duiden. Hierbij ligt de focus nog hoofdzakelijk op het verleden en de weg die de partijen hebben afgelegd voorafgaand aan het eerste bemiddelingsgesprek. 

3. De belangenfase

De focus verschuift vervolgens naar wat partijen belangrijk vinden in de toekomst. Samen met de bemiddelaar zullen partijen trachten om alle standpunten op een positieve manier te verwoorden. Vanaf deze fase in het traject wordt er niet achterom maar wel vooruit gekeken, door te focussen op wat alle partijen nodig hebben om met een goed gevoel aan hun volgende levensfase te kunnen beginnen. Dat kan gaan over onder meer financiële zekerheid, een heldere verblijfsregeling voor de kinderen of een correcte verdeling van het vermogen. De streefdoelen van de bemiddeling worden voor elke partij vastgelegd, maar nog niet concreet ingevuld.

Wij doorbreken de landsgrenzen
op weg naar een oplossing

4. De optiefase

In de volgende fase wordt een concrete invulling gegeven aan de uiteenlopende doelstellingen van de bemiddeling. Het is een brainstormsessie waarin alle mogelijke opties worden besproken. Pas nadien wordt bekeken in welke opties beide partijen zich kunnen terugvinden en wat de basis kan zijn van een akkoord.

5. Het akkoord

Van zodra de nodige oplossingen zijn gevonden, worden die vertaald in een juridische tekst, die wordt ondertekend door de betrokken partijen én de bemiddelaar. Die tekst kan worden bekrachtigd door een rechter of – wanneer er onroerende goederen overgedragen moeten worden – via een notariële akte worden vastgelegd bij de notaris.

De duur van een bemiddelingstraject hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld hoe diep het water is tussen de partijen en hoe complex hun specifieke situatie is. De doelstelling is om snel en efficiënt tot een akkoord te komen dat werkt voor alle partijen.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen