Familiale bemiddeling

Niemand is gebaat bij procedures die jarenlang aanslepen bij de rechtbank. Deze nemen vaak kostbare tijd in beslag, hebben een hoge kostprijs en slaan vaak diepe emotionele wonden. Wachtend op een uitspraak van de rechter leven alle betrokkenen ook in onzekerheid, zonder enige controle over wat er op hen afkomt.  

Familiale bemiddeling biedt een alternatief. Een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar helpt de verschillende partijen om de dialoog te hervatten. Dat gebeurt in alle vertrouwelijkheid en discretie, met als einddoel een gezamenlijk akkoord dat rekening houdt met de verschillende bezorgdheden en behoeften van de betrokkenen. Dat kan gaan over onder meer de verdeling van het vermogen, de verblijfsregeling voor de kinderen of het contact tussen grootouders en kleinkinderen.

Bemiddeling is een efficiëntere en snellere manier om een uitweg te vinden uit een conflict

Bemiddeling is een efficiëntere en snellere manier om een uitweg te vinden uit een conflict. In een comfortabele en vertrouwelijke setting kunnen mensen hun verhaal vertellen, iets waar weinig ruimte voor is in de rechtbank. Nochtans vergt het veel maatwerk en creativiteit om bij grote vermogens een regeling uit te werken die voor alle betrokken partijen werkt.

Het is perfect mogelijk om de onderhoudsuitkering van de echtgenote af te stemmen op lopende investeringen of om betaaltermijnen te koppelen aan bepaalde tegoeden die nog vaststaan. De creativiteit is oneindig in het kader van bemiddeling en ontbreekt vaak bij een procedure voor de rechtbank, eenvoudigweg omdat de rechter daarvoor onvoldoende juridische tools in handen heeft om dit mogelijk te maken. 

Wij doorbreken de landsgrenzen
op weg naar een oplossing

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen