Internationale bemiddeling

Bemiddeling biedt een grote meerwaarde voor ‘internationale koppels’, waar beide partners een verschillende nationaliteit hebben of waarbij minstens één van de partners een buitenlands origine heeft. Vaak gaat het om internationale ondernemers, expats, artsen of diplomaten. Deze koppels worden regelmatig geconfronteerd met een complexiteit aan internationale regels wanneer zij met een familiaal geschil worden geconfronteerd.  

Zo is bij een internationale echtscheiding een van de eerste discussies al meteen welk land bevoegd is voor de echtscheidingsprocedure. Het antwoord op die vraag kan verschillen naargelang het bijvoorbeeld gaat over de regeling voor de kinderen of over de alimentatievergoeding. Het is dus perfect mogelijk dat de verschillende aspecten van één echtscheiding afgehandeld moeten worden voor rechtbanken in meerdere landen. 

Internationale bemiddeling kan vermijden dat een internationaal geschil uitmondt in een kluwen van rechtszaken over verschillende landen heen

Internationale bemiddeling kan vermijden dat een internationaal geschil uitmondt in een kluwen van rechtszaken over verschillende landen heen. Daardoor is de meerwaarde van een bemiddelaar in een internationale context nog vele malen groter. Bemiddeling laat toe om sneller en efficiënter tot een regeling te komen. De complexiteit van een internationaal geschil kan immers vaak niet op korte termijn beslecht worden via de rechtbank. Bovendien kan een bemiddelaar creatieve compromissen uitwerken waarmee alle betrokken partijen kunnen leven. Want elke situatie is uniek en vereist maatwerk, waarvoor weinig ruimte is in het rechtssysteem. 

In het kader van een internationale bemiddelingsprocedure is het mogelijk om een overeenkomst op maat uit te werken die beantwoordt aan de behoeften van alle partijen én die ook rekening houdt met de praktische overwegingen die eigen zijn aan een internationale context.  

In welke valuta moet de onderhoudsuitkering worden betaald? Welke oplossing is mogelijk om wisselkoersschommelingen op te vangen? Hoe wordt de verblijfsregeling met de kinderen geregeld wanneer een van de ouders vaak in het buitenland vertoeft? Wie neemt de kosten van de vliegtuigreis voor zijn rekening? Dergelijke praktische overwegingen kunnen veel beter via bemiddeling worden uitgeklaard dan voor de rechtbank. 

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen