Wat is speed mediation?

Wanneer de beslissing werd genomen om uit elkaar te gaan, dient over heel wat topics een regeling te worden getroffen.

Denk maar aan de verblijfsregeling voor de kinderen, onderhoudsgeld voor de kinderen, partneralimentatie, de verkoop of overname van de gezinswoning, de verdeling van gemeenschappelijke assets of onverdeeldheden, enzovoort.

Tijdens een gewoon bemiddelingstraject worden de verschillende fasen van bemiddeling één voor één doorlopen, waarbij verspreid over verschillende sessies aan de partijen alle tijd wordt geboden die zij nodig hebben om tot een onderhandelde oplossing te komen. Pas nadat over al deze topics een akkoord kon worden gevonden, wordt het akkoord uitgewerkt en ondertekend.

Niet elke situatie laat evenwel toe dat verschillende sessies worden doorlopen alvorens duidelijkheid kan worden bekomen. Vaak is het aangewezen om alvast voorlopige afspraken te maken of bepaalde situaties onmiddellijk te ontmijnen, zodat over alle overige topics in alle rust en sereniteit kan worden bemiddeld.

Wie verblijft voorlopig in de gezinswoning? Welke regeling wordt toegepast ten behoeve van de kinderen? Is er sprake van een effectenportefeuille met hoogrisico beleggingen waarvoor actie dient te worden ondernomen? Op welke manier worden de werkzaamheden verdergezet in de familiale onderneming?

Ook in het geval van een verhuis naar het buitenland of een schoolwijziging kan het van belang zijn om op korte termijn voldoende tijd te maken om samen rond de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Nederland

In Nederland komt men reeds enkele jaren tegemoet aan deze problematiek, waarbij een praktijk van ‘speed mediation’ is ontstaan.

Speed mediation houdt in dat een eerste onderhoud wordt ingepland, waarvoor een halve dan wel een volledige werkdag wordt voorzien. Gedurende deze eerste vergadering gaan partijen intensief aan het werk en pogen zij samen met de erkende bemiddelaar tot een regeling te komen. Dit doen zij alleen of bijgestaan door hun raadslieden.

Speed mediation laat toe om escalaties en hoogoplopende conflicten te ontmijnen. Het biedt duidelijkheid op de kortst mogelijke termijn voor alle betrokken partijen en zorgt ervoor dat de relaties niet langer dan nodig onder spanning staan.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

Auteur

Julie Borms

Bemiddelaar, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) bemiddeling? Auguste mediation vermijdt dat relatiebreuken of erfeniskwesties uitmonden in kwetsende en traumatische rechtszaken die jarenlang aanslepen. Contacteer ons kantoor in Antwerpen voor een consultatie met een gespecialiseerde bemiddelaar, in zowel binnen- als buitenland.

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen